TOYOTA Dream Car Art Contest 2016 การประกวดวาดภาพระบายสี รถยนต์ในฝัน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นตัวแทนไปประกวดระดับโลก
Home ความเป็นมาโครงการ รายละเอียดการประกวด ผลงาน ติตต่อเรา
ความเป็นมาโครงการ โครงการประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST รีเรี่มโดยโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญิ่ปุ่น ที่ตระหนักให้เยาวชนทั่วโลก ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ผ่านการวาดภาพระบายสีในหัวข้อ รถยนร์ในฝัน จัดขื้นครั้งแรกเมื่อปี 2004 โดยปัจจุบัน มีประเทศที่สนใจร่วมส่งผลงานเยาวชนเข้าแข่งขัน กว่า 80 ประเทศทั่วโลก
ทั้งนี้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้เข้าร่วมจัดการประกวดระดับประเดศอย่างเป็นทางการ มาตั้งแต่ปี 2011 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเยาวชนไทยได้สร้างความภูมิใจให้ประเทศโดยการคว้ารางวัลใหญ่ระดับโลกมามากมาย ถึอได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง โครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก และเจ้าของผลงานยอดเยี่ยมอันดับ 1 ในระดับประเทศทั้ง 3 รุ่นระดับอายุ จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน จากสมเด็กพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมประกาศนิยบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการและทุนการศึกษาจากโตโยต้า และเข้าของผลงานชนะเลิศระดับโลก จะได้เดินทางไปร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรพร้อมทัศนศึกษาวัฒธรรม ณ ประเทศญิ่ปุ่น พร้อมทั้งรับเหรียญพระราชทาน จากสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารด้วย
ตลอดระยะเวลา 7 ปี ที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้จัดการประกวดเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมความสามารถของเยาวชนไทย โดยจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ส่งผลให้พี่ผลงานของเยาวชนไทยส่งเข้าร่วมโตรงการจำนวนมากเป็นอันดับ 1 ของโลก และยังเป็นประเทศเดียวที่ประสบความสำเร็จด้วยในการควรารางวัลใหญ่ระดับโลกมามากที่สุด