ผลงานการประกวด

ปี 2019

ผลงานยอดเยี่ยม อันดับที่ 2 (รุ่นระดัับอายุ ต่ำกว่า 8 ปี)

ด.ช.ภูมิพัฒน์ ทิตติวรเสรี

โรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลเเม่แฝก จ.เชียงใหม่

"รถปูพิทักษ์สิ่งเเวดล้อม"

ที่หมู่บ้านมีคนเผาป่าเเละเศษใบไม้มากมาย ผมอยากได้รถปูพิทักษ์สิ่งเเวดล้อม เพื่อตรวจจับความร้อนผ่านดาวเทียม จะได้เข้าไปดับไฟเเละช่วยเหลือสัตว์ได้ทัน ที่สำคัญรถคันนี้จะช่วยเก็บเศษใบไม้ เเละนำมาทำปุ๋ยให้ต้นไม้ เเละยังสามารถนำเศษกิ่งไม้ใบหญ้ามาผลิตเป็นต้นไม้ปลูกได้ทันที

"รถปูพิทักษ์สิ่งเเวดล้อม"

ที่หมู่บ้านมีคนเผาป่าเเละเศษใบไม้มากมาย ผมอยากได้รถปูพิทักษ์สิ่งเเวดล้อม เพื่อตรวจจับความร้อนผ่านดาวเทียม จะได้เข้าไปดับไฟเเละช่วยเหลือสัตว์ได้ทัน ที่สำคัญรถคันนี้จะช่วยเก็บเศษใบไม้ เเละนำมาทำปุ๋ยให้ต้นไม้ เเละยังสามารถนำเศษกิ่งไม้ใบหญ้ามาผลิตเป็นต้นไม้ปลูกได้ทันที