ผลงานการประกวด

ปี 2019

ผลงานยอดเยี่ยม อันดับที่ 3 (รุ่นระดัับอายุ ต่ำกว่า 8 ปี)

ด.ญ.ชลิตา ไพศาลสุทธิเดช

โรงเรียน อนุบาลชลบุรี จ.ชลบุรี

"รถกำจัดไฮเปอร์ (สมาธิสั้น)"

รถคันนี้จะช่วยกำจัดอาการไฮเปอร์หรือสมาธิสั้น ด้วยการอ่านหนังสือ เเละกลับออกมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

"รถกำจัดไฮเปอร์ (สมาธิสั้น)"

รถคันนี้จะช่วยกำจัดอาการไฮเปอร์หรือสมาธิสั้น ด้วยการอ่านหนังสือ เเละกลับออกมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข