ผลงานการประกวด

ปี 2019

ผลงานชมเชย (รุ่นระดัับอายุ ต่ำกว่า 8 ปี)

ด.ช.พริศ ศิริไพบูลย์

โรงเรียน เซนต์คาเบรียล จ.กรุงเทพฯ

"รถใต้น้ำในฝัน"

รถยนต์ใต้น้ำช่วยคนจมน้ำและช่วยให้มีสุขภาพดี เพราะมีบ้านให้คนออกกำลังกาย

"รถใต้น้ำในฝัน"

รถยนต์ใต้น้ำช่วยคนจมน้ำและช่วยให้มีสุขภาพดี เพราะมีบ้านให้คนออกกำลังกาย