ผลงานการประกวด

ปี 2019

ผลงานชมเชย (รุ่นระดัับอายุ ต่ำกว่า 8 ปี)

ด.ญ.ญัฐธิดา ศิริบุตร

โรงเรียน บ้านวังคางฮูง จ.อุดรธานี

"รถหุ่นไล่กา"

ฉันอยากสร้างรถหุ่นไล่กา เพราะบ้านของฉันประกอบอาชีพทำนามักจะมีกามาจิกข้าว จึงอยากจะประดิษฐ์รถหุ่นไล่กา เพื่อเพิ่มผลผลิตนาข้าว ทำให้พ่อแม่ไม่เหนื่อยจากการไล่นกกา

"รถหุ่นไล่กา"

ฉันอยากสร้างรถหุ่นไล่กา เพราะบ้านของฉันประกอบอาชีพทำนามักจะมีกามาจิกข้าว จึงอยากจะประดิษฐ์รถหุ่นไล่กา เพื่อเพิ่มผลผลิตนาข้าว ทำให้พ่อแม่ไม่เหนื่อยจากการไล่นกกา