ผลงานการประกวด

ปี 2019

ผลงานชมเชย (รุ่นระดัับอายุ ต่ำกว่า 8 ปี)

ด.ญ.เนธิสดา ตั้งยืนยง

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา จ.นครราชสีมา

"รถอิ๊กแอ๊ก"

รถอิ๊กแอ๊ก คือรถแห่งการให้ รถคันนี้จะสร้างหมวก เสื้อผ้า รองเท้าให้แก่คนที่ลำบาก โดยไปรับสิ่งของเหลือใช้จากคนที่มีเยอะมากพอแล้ว นำมาซ่อมให้ดีแล้วแจกส่งต่อคนอื่น คนที่ได้รับก็จะดีใจ เป็นการช่วยลดและกำจัดขยะด้วย

"รถอิ๊กแอ๊ก"

รถอิ๊กแอ๊ก คือรถแห่งการให้ รถคันนี้จะสร้างหมวก เสื้อผ้า รองเท้าให้แก่คนที่ลำบาก โดยไปรับสิ่งของเหลือใช้จากคนที่มีเยอะมากพอแล้ว นำมาซ่อมให้ดีแล้วแจกส่งต่อคนอื่น คนที่ได้รับก็จะดีใจ เป็นการช่วยลดและกำจัดขยะด้วย