ผลงานการประกวด

ปี 2019

ผลงานชมเชย (รุ่นระดัับอายุ ต่ำกว่า 8 ปี)

ด.ญ.พรพระเทพ เชื้อเจ็ดองค์

โรงเรียนปรมินทร์ จ.อุดรธานี

"รถช้างน้อยปันสุข"

เป็นรถที่สามารถผลิตของขวัญ ส่งความสุขให้กับทุกๆ คน

"รถช้างน้อยปันสุข"

เป็นรถที่สามารถผลิตของขวัญ ส่งความสุขให้กับทุกๆ คน