ผลงานการประกวด

ปี 2019

ผลงานชมเชย (รุ่นระดัับอายุ ต่ำกว่า 8 ปี)

ด.ญ.มนสิชา ศรีดำ

โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ จ.นนทบุรี

"รถลอยฟ้าแห่งนิรันดร์"

รถคันนี้ทำขึ้นเพื่อให้ประหยัดน้ำมันและไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม มีต้นไม้จะทำให้อากาศดีและทุกคนจะอยู่อย่างมีความสุข

"รถลอยฟ้าแห่งนิรันดร์"

รถคันนี้ทำขึ้นเพื่อให้ประหยัดน้ำมันและไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม มีต้นไม้จะทำให้อากาศดีและทุกคนจะอยู่อย่างมีความสุข