ผลงานการประกวด

ปี 2020

ผลงานยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 (รุ่นระดัับอายุ ต่ำกว่า 8 ปี)

ด.ช.วีรพงษ์ ชัยวรมุขกุล

โรงเรียนพัฒนาปัญญา จ.อุดรธานี

"รถซ่อมเเซมตึก"

ผมเห็นตึกในตลาด เป็นผนังตึก จึงให้มีรถคันเล็กๆ ช่วยสร้างตึกให้เด็ก

"รถซ่อมเเซมตึก"

ผมเห็นตึกในตลาด เป็นผนังตึก จึงให้มีรถคันเล็กๆ ช่วยสร้างตึกให้เด็ก