ผลงานการประกวด

ปี 2020

ผลงานยอดเยี่ยม อันดับที่ 2 (รุ่นระดัับอายุ ต่ำกว่า 8 ปี)

ด.ช.ทักขิไณย วัฒนารมย์

โรงเรียนอมาตยกุล จ.กรุงเทพมหานคร

"รถปะการังรักษ์โลก"

ผมอยากใช้รถคันนี้ช่วยฟอกอากาศ ฟอกน้ำเสียให้เป็นน้ำดี เพื่อให้ทะเลเราสะอาด 
สัตว์ พืช ปะการังในทะเลอุดมสมบูรณ์ 

"รถปะการังรักษ์โลก"

ผมอยากใช้รถคันนี้ช่วยฟอกอากาศ ฟอกน้ำเสียให้เป็นน้ำดี เพื่อให้ทะเลเราสะอาด 
สัตว์ พืช ปะการังในทะเลอุดมสมบูรณ์