ผลงานการประกวด

ปี 2020

ผลงานยอดเยี่ยม อันดับที่ 3 (รุ่นระดัับอายุ ต่ำกว่า 8 ปี)

ด.ญ.ณัชชา วิโรจน์รัตน์

โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

"รถปลูกดอกไม้เพื่อสิ่งเเวดล้อม"

โลกในปัจจุบันเต็มไปด้วยมลภาวะ สิ่งเเวดล้อมเป็นพิษ อยากให้รถคันนี้สามารถสร้างสิ่งเเวดล้อมที่อากาศดี มีความสุข

"รถปลูกดอกไม้เพื่อสิ่งเเวดล้อม"

โลกในปัจจุบันเต็มไปด้วยมลภาวะ สิ่งเเวดล้อมเป็นพิษ อยากให้รถคันนี้สามารถสร้างสิ่งเเวดล้อมที่อากาศดี มีความสุข