ผลงานการประกวด

ปี 2020

ผลงานชมเชย (รุ่นระดัับอายุ ต่ำกว่า 8 ปี)

ด.ญ.เนณีญา บรรจงเมือง

โรงเรียนนานาชาติบริติชปัญญาดี สมุย จ.สุราษฎร์ธานี

"รถก้อนเมฆผลิตฝน"

รถก้อนเมฆผลิตฝนเเละดูดมลพิษ  จะปล่อยน้ำฝนมาดับไฟป่าเเละความร้อนบนโลกให้เย็นขึ้นเเละเติมเต็มน้ำไปยังเเม่น้ำไม่ให้เกิดความเเห้งเเล้ง

"รถก้อนเมฆผลิตฝน"

รถก้อนเมฆผลิตฝนเเละดูดมลพิษ  จะปล่อยน้ำฝนมาดับไฟป่าเเละความร้อนบนโลกให้เย็นขึ้นเเละเติมเต็มน้ำไปยังเเม่น้ำไม่ให้เกิดความเเห้งเเล้ง