ผลงานการประกวด

ปี 2020

ผลงานชมเชย (รุ่นระดัับอายุ ต่ำกว่า 8 ปี)

ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ วิรุฬพัฒน์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม) จ.กรุงเทพมหานคร

"รถอาหาร covid-19"

มีผู้ป่วยจำนวนมากจากไวรัส COVID-19  หนูจะให้ผู้ป่วยได้รับประทานอาหารดีๆต่อสุขภาพ จึงอยากมีรถทำอาหารเเละส่งอาหารให้ผู้ป่วยทุกๆวัน

"รถอาหาร covid-19"

มีผู้ป่วยจำนวนมากจากไวรัส COVID-19  หนูจะให้ผู้ป่วยได้รับประทานอาหารดีๆต่อสุขภาพ จึงอยากมีรถทำอาหารเเละส่งอาหารให้ผู้ป่วยทุกๆวัน