ผลงานการประกวด

ปี 2020

ผลงานชมเชย (รุ่นระดัับอายุ ต่ำกว่า 8 ปี)

ด.ช.ปัณณวิชญ์ นิ่มเนียม

โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา จ.นนทบุรี

"รถไดโนเสาร์"

เป็นการปรับเปลี่ยนรถพยาบาลให้เป็นรูปเเบบใหม่

"รถไดโนเสาร์"

เป็นการปรับเปลี่ยนรถพยาบาลให้เป็นรูปเเบบใหม่