ผลงานการประกวด

ปี 2020

ผลงานชมเชย (รุ่นระดัับอายุ ต่ำกว่า 8 ปี)

ด.ช.กิตติ์นภัส วงษ์ใหญ่

โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย จ.เชียงราย

"รถนกเหินดับไฟป่า"

รถนกเหินมีเซนเซอร์ ตรวจจับไฟป่า เมื่อเกิดไฟป่าเราสามารถขับรถนกเหินไปช่วยพ่นน้ำเเละดับไฟป่า เเละมีมือเท้าของรถนกเหินช่วยปลูกป่าทดเเทนต้นไม้ที่ถูกไฟป่าทำลาย

"รถนกเหินดับไฟป่า"

รถนกเหินมีเซนเซอร์ ตรวจจับไฟป่า เมื่อเกิดไฟป่าเราสามารถขับรถนกเหินไปช่วยพ่นน้ำเเละดับไฟป่า เเละมีมือเท้าของรถนกเหินช่วยปลูกป่าทดเเทนต้นไม้ที่ถูกไฟป่าทำลาย